Pravila privatnosti

Uvodne odredbe

Ova Pravila privatnosti („Pravila“) daju vam informacije o obradi vaših osobnih podataka kada koristite aplikaciju GOOMA kao Krajnji korisnik.

Pojmovi Korisnik, Krajnji korisnik i drugi pojmovi koji nisu uopće ili drugačije definirani ovim Pravilima definirani su u Općim uvjetima korištenja GOOMA sustava („Opći uvjeti“) i iste definicije se primjenjuju na ova Pravila u neizmijenjenom obliku. Opće uvjete možete pronaći ovdje:

https://www.putninalog.hr/uvjeti-koristenja-gooma/

Aplikacija GOOMA razvijena je od strane društva 4APP SOLUTION d.o.o iz Zagreba, Drage Gervaisa 30, OIB: 18278836636 („Proizvođač“). Podatke prikupljene kroz aplikaciju Proizvođač obrađuje kao izvršitelj obrade u ime Korisnika kao voditelja obrade, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i Općim uvjetima.

Ako želite kontaktirati Proizvođača u vezi obrade i korištenja vaših osobnih podataka, to možete učiniti na jedan od sljedećih načina:

  • putem e-maila na: gdpr@4APP.hr
  • putem telefona na broj: +385 1 6699 510
  • putem pošte na adresu:  4APP SOLUTION d.o.o., Drage Gervaisa 30, HR-10000 ZAGREB

Napominjemo da sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka ispitanik svoja prava glede obrade osobnih podataka ostvaruje prema Korisniku kao voditelju obrade. Svaki upit koji se odnosi na obradu osobnih podataka koje Proizvođač obrađuje prema uputi Korisnika, Proizvođač će proslijediti Korisniku.

Pravna osnova za obradu

Proizvođač obrađuje osobne podatke u ime i prema uputi Korisnika kao voditelja obrade u skladu s Općim uvjetima. Korisnik je dužan provoditi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao i mogao dokazati da se obrada provodi u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, uključivo i osigurati valjanu pravnu osnovu za obradu osobnih podataka Krajnjeg korisnika.

 

Kako GOOMA prikuplja i obrađuje osobne podatke Krajnjeg korisnika

Aplikacijski software GOMMA namijenjen je pojednostavljivanju evidentiranja putnih troškova na način da automatizira prikupljanje podataka koje bi Korisnik/Krajnji korisnik morao prikupljati ručno. Podaci se prikupljaju isključivo radi obrade i distribucije podataka o putnim troškovima u realnom vremenu (tijekom snimanja puta) i ne koriste se za druge svrhe.

GOMMA prikuplja sljedeće vrste podataka:

  • Ime i prezime
  • Adresa elektroničke pošte (e-mail adresa)
  • Registarska oznaka vozila
  • Datum, vrijeme i mjesto vožnje vozila
  • Datum, vrijeme i mjesto zaustavljanja vozila
  • Telemetrijski podaci

Podaci o imenu, prezimenu, elektroničkoj pošti i registarskoj oznaci vozila koje koristi Krajnji korisnik unose se ručno od strane Korisnika/Krajnjeg korisnika.

Datum, vrijeme i mjesto vožnje i zaustavljanja vozila te telemetrijski podaci bilježe sa automatski isključivo nakon što Krajnji korisnik u aplikaciji odabere / pokrene bilježenje podataka, odabirom opcije „Start“. Podaci se privremeno prestaju bilježiti kada Krajnji korisnik odabere opciju „Pauza“ odnosno, prestaju se bilježiti trajno kada Krajnji korisnik odabere opciju „Kraj“. Krajnji korisnik može odabrati opcije „Pauza“ i „Kraj“ u bilo kojem trenutku.

Aplikacija GOOMA niti u kojem trenutku ne prikuplja lokacijske i telemetrijske podatke ako Krajnji korisnik aktivnim odabirom nije pokrenuo prikupljanje podataka.

Podaci prikupljeni korištenjem aplikacije GOOMA ne koriste se za automatizirano donošenje odluka ili izradu profila u smislu čanka 22. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Prikupljene osobne podatke Proizvođač ne dostavlja trećim osobama niti ih dostavlja izvan Europske unije, odnosno, u zemlje koje se sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka smatraju „trećim zemljama“.

Dozvole koje aplikacija traži od mobilnog uređaja

Kako bi Proizvođač mogao Korisniku pružiti ugovorenu uslugu, aplikacija GOOMA zatražit će pristup pojedinim funkcionalnostima mobilnog uređaja Krajnjeg korisnika:

1. Pristup aproksimativnoj lokaciji mobilnog uređaja Koristi se kao pomoćni parametar, kako bi se mogla odrediti aproksimativna polazišna ili odredišna točka punog naloga u slučajevima nefunkcioniranja ili nedostupnost GPS signala.
2. Pristup točnoj lokaciji mobilnog uređaja Koristi se za potrebe izračuna prijeđene udaljenosti i prikaza rute kretanja Krajnjeg korisnika tijekom snimanja putnog naloga.
3. Pristup stalnoj lokaciji (u pozadini) mobilnog uređaja Koristi se kako bi se Krajnjem korisniku omogućilo da za vrijeme snimanja putnog naloga koristi druge aplikacije na mobilnom uređaju, a da istovremeno (bez volje Krajnjeg korisnika) ne bi došlo do prekida snimanja.
4. Pristup mrežnoj vezi mobilnog uređaja Koristi se za sinkronizaciju podataka prikupljenih s računa Krajnjeg Korisnika s Licencom Korisnika.
5. Pristup notifikacijama mobilnog uređaja Koristi se kako bi se Krajnjeg korisnika obavijestilo da se putni nalog snima.

Vaše pravo na prigovor

Ako kao Krajnji korisnik imate prigovor glede načina na koji obrađujemo Vaše podatke, predlažemo da prvo kontaktirate Korisnika kao voditelja obrade. Ako smatrate da vam isti nije u mogućnosti pomoći u svezi vaše pritužbe ili problema, imate pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka putem internetske stranice agencije www.azop.hr ili pisanim putem na adresu:

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Fra Grge Martića 14

HR –  10000 ZAGREB

 

Ažuriranje ovih Pravila

Redovito pregledavamo i kada je prikladno, kako se naše usluge i korištenje osobnih podataka razvijaju, povremeno ažuriramo ova Pravila privatnosti.

Ova Pravila su posljednji put ažurirana 15. veljače 2021. godine.