Nema problema. Putni nalog/račun se može popuniti i ručno. I preko mobilne aplikacije, i preko web portala ako vam je tako zgodnije.