Putovi

Unutar opcije Putovi nalazi se prikaz svih putova, neovisno o vrsti; loko vožnja ili službeni put. Pregled je moguće filtrirati prema razdoblju izborom ikone kalendar.

U zaglavlju se nalazi opcija za sinkronizaciju podataka sa portalom. Ukoliko uređaj nije spojen na mrežu, podaci koji se unose ili izmjenjuju neće biti vidljivi na portalu dok se ne sinkroniziraju.

U zaglavlju se nalazi ikona za spremanje izmjena i dodatak u kojem su dostupne opcije: Pronađi granične prijelaze i Izračunaj udaljenosti.

  • Pronađi granične prijelaze – služi za automatsko pronalaženje graničnih prijelaza pojedinog puta.
  • Izračunaj udaljenosti  upotrjebljava se za kontrolu udaljenosti koje su ručno uneseni na pojedini put. Pokretanjem ove funkcije aplikacija izračunava točne udaljenosti prema koordinatama.