Nova loko vožnja

Po odabiru opcije nova loko vožnja otvara se forma gdje su podaci o zaposleniku i tvrtki popunjeni automatski. Osim navedenog, potrebno je izabrati vozilo koje se koristi i upisati svrhu.

U redcima loko vožnje potrebno je unijeti početnu i završnu lokaciju i upisati broj kilometara.

Pomoću opcije  „Dodaj stop mjesto“ moguće je unijeti neograničen broj posjećenih lokacija unutar jedne loko vožnje.

Po spremanju loko vožnje sustav zbraja prijeđene kilometre za sve unesene lokacije, te ukoliko je korišteno privatno vozilo, izračunava iznos za isplatu.