Sve je OK. Gooma dohvati lokaciju po početku snimanja, te ponovo u trenutku kada postanete vidljivi na mreži. Gooma na temelju te dvije lokacije izračuna udaljenost.