Ispis putnog naloga

Za ispis putnog naloga i računa potrebno je najprije sinkronizirati podatke, kako je opisano u poglavlju 4.

Nakon sinkronizacije u podnožju svakog puta pojavljuju se oznake za putni nalog- PN i putni račun- PR.

Za ispis putnog naloga potrebno je kliknuti na PN ikonu u podnožju.

PDF ispis putnog naloga izgleda ovako: