Putni račun

Za kreiranje Putnog računa, potrebno je odabrati opciju Putovi u izborniku i Službeni put, te otvoriti put za koji se želiti kreirati putni račun.

U prozoru niže unese se podatci o završnoj lokaciji i prijeđenoj udaljenosti.

Bez unesenog Izvještaja o putovanju, putni račun neće moći biti spremljen.

Datum obračuna, upisuje se automatski ili ručno pomoću kalendarskog izbornika (na dan izrade putnog računa) i određuje tečaj valute prema srednjem tečaju HNB-a na taj dan.

Za unos dodatnih troškova potrebno je odabrati opciju Dodaj trošak, te  vrstu troška iz padajućeg izbornika, upisati iznos i valutu troška, te označiti da li se trošak isplaćuje kroz putni račun ili ne.

Ova opcija služi za unos fotografije računa troška službenog puta (reprezentacija, cestarina..)

Opcija Besplatni obroci služi za označavanje obroka koji su plaćeni iz iznosa dnevnice.

Kada su uneseni svi potrebni podaci na putni račun potrebno ga je spremiti.