Praćenje puta

Ukoliko je opcija Praćenje puta uključena na postavkama organizacije, tada se na ovom modulu mogu pratiti korisnici u stvarnom vremenu, koji snimaju službeni put putem mobilne aplikacije.

Ukoliko postoje aktivni putovi u modulu će se prikazati padajući izbornik sa aktivnim korisnicima te karta na kojoj su označene zadnje dohvaćene lokacije pojedinog puta.  Prikaz karte se može mijenjati odabirom pojedinog korisnika u padajućem izborniku.

Oznakom prikazane lokacije, sustav prikazuje podatke o korisniku te zadnje dohvaćenu  lokaciju poslanu sa mobilnog uređaja.

Praćenje puta se završava u trenutku kada se završi snimanje puta putem mobilne aplikacije.

Ukoliko nema korisnika, ili nije omogućeno praćenje puta na postavama organizacije, sustav će javiti kako nema korisnika na službenom putu, ili da treba omogućiti praćenje puta na postavama .