Razine odobravanja

Dodavanje nove razine odobravanja se vrši putem znaka PLUS, a mijenjanje položaja razine odobravanja se može vršiti putem strelica GORE i DOLJE.

Dodavanjem nove razine otvara se forma za unos:

Opis polja:

 • Naziv odobravanja – naziv će se u procesu odobravanja pojavljivati na toj razini.
 • Osobe i grupe – Osobe i grupe koje imaju pravo odobriti tu razinu odobravanja (nije potrebno upisati ukoliko je označeno polje „Odobrava nadređeni“)
 • Likvidator – odgovorna osoba čiji potpis će se pokazati na razini odobravanja
 • Odobravatelj – odgovorna osoba čiji potpis će se pokazati na razini odobravanja
 • Nadređeni može odobriti – Označiti polje ukoliko nadređeni od podnositelja odobrava ovu razinu. Pravo odobravanja će naslijediti i njegov zamjenik ukoliko je definiran u tablici „Upravljanje korisnicima“.
 • Šalji mail – potrebno odobriti – Ukoliko je potrebno poslati notifikaciju osobi/grupi koja odobrava ovu razinu, potrebno je uključiti ovo polje. Unosi se Naslov maila, primatelji (korisnici ili grupe), te tekst maila. U naslovu i tekstu maila moguće je koristiti supstitute koji se pojavljuju prilikom prelaska kursora preko teksta. Unutar polja primatelji, moguće je isto tako koristiti supstitute:
  • Nadređeni
  • Zamjenik nadređenog
  • Podnositelj
 • Šalji mail odobreno – Ukoliko je potrebno poslati notifikaciju kada je ova razina odobrena, potrebno je uključiti ovo polje. Unosi se Naslov maila, primatelji (korisnici ili grupe), te tekst maila. U naslovu i  tekstu maila moguće je koristiti supstitute koji se pojavljuju prilikom prelaska kursora preko teksta. Unutar polja primatelji, moguće je isto tako koristiti supstitute:
  • Nadređeni
  • Zamjenik nadređenog
  • Podnositelj
gooma_odobravanja
 • Šalji mail – odbijeno – Ukoliko je potrebno poslati notifikaciju kada je ova razina odbijena, potrebno je uključiti ovo polje. Unosi se Naslov maila, primatelji (korisnici ili grupe), te tekst maila. U naslovu i  tekstu maila moguće je koristiti supstitute koji se pojavljuju prilikom prelaska kursora preko teksta. Unutar polja primatelji, moguće je isto tako koristiti supstitute:
  • Nadređeni,
  • Zamjenik nadređenog,
  • Podnositelj
gooma_odobravanja
 • Šalji mail – ispravak – Ukoliko je potrebno poslati notifikaciju kada zahtjev treba ispraviti, potrebno je uključiti ovo polje. Unosi se Naslov maila, primatelji (korisnici ili grupe), te tekst maila. U naslovu i tekstu maila moguće je koristiti supstitute koji se pojavljuju prilikom prelaska kursora preko teksta. Unutar polja primatelji, moguće je isto tako koristiti supstitute:
  • Nadređeni,
  • Zamjenik nadređenog,
  • Podnositelj

Razinu odobravanja nije moguće potvrditi ukoliko nisu popunjena sva obvezna polja.

Po završetku kreiranja varijante procesa odobravanja, shemu odobravanja je potrebno Spremiti.