Upravljanje grupama

Upravljanje grupama – grupe korisnika služe za jednostavnije upravljanje većim brojem korisnika. Moguće je kreirati neograničen broj grupa, te je isto tako moguće dodati neograničen broj korisnika u svaku grupu. Jedan korisnik može biti u više različitih grupa.

Grupe je moguće koristiti u definiranju razina odobravanja i dodjeljivanju prava. Nije moguće brisati grupe koje su korištene u zapisima.

Po izboru opcije Dodaj grupu otvara se prozor za unos podataka grupe: