Kreiranje putnog naloga

Primjer:

Djelatnik tvrtke upućen je na petodnevno putovanje u Firenzu, Italija u svrhu edukacije i dobio je predujam u iznosu od 500,00 eura.

Kod izbora opcije Novi službeni put otvara se novi putni nalog koji se automatski popunjava podacima o korisniku:

  • naziv tvrtke,
  • ime i prezime korisnika,
  • radno mjesto,
  • mjesto izdavanja
  • datum izdavanja putnog naloga
  • mjesto troška
  • nositelj troška.

Polja Mjesto i Datum izdavanja putnog naloga je moguće mijenjati, dok se ostala polja popunjavaju na temelju vrijednosti upisanih u postavama korisnika. Polja Mjesto troška i Nositelj troška su također predefinirana u postavama korisnika, ali se mogu mijenjati.

U zaglavlju putnog naloga potrebno je odabrati sva vozila koja će se koristiti tijekom putovanja  putem padajućeg izbornika.

Prilikom odabira vozila moguće je odabrati već upisan automobil ili unijeti novi automobil pomoću opcije Dodaj vozilo.

gooma_novo vozilo

Prilikom kreiranja putnog naloga, potrebno je odabrati sva vozila koja se planiraju koristiti tijekom putovanja, dok će se u kasnijem koraku prilikom izrade samog putnog računa, točno definirati vozila koja su korištena po pojedinim relacijama.

Svrha putovanja je obvezno polje, te ukoliko se ne popuni, putni nalog neće moći biti spremljen.

Ukoliko se isplaćuje predujam za službeni put, iznos i valutu je potrebno unijeti u predviđena polja.

gooma_putni nalog

U redcima putnog naloga potrebno je upisati lokaciju te odabrati državu iz padajućeg izbornika.

Vrijeme polaska i vrijeme povratka je potrebno unijeti samo za početnu i zadnju lokaciju.

Moguće je dodati neograničen broj odredišta putem oznake Dodaj odredište, dok se brisanje odredišta vrši putem oznake Obriši odredište.

Po završetku unosa, putni nalog je potrebno spremiti. Ukoliko program ne dopušta spremanje potrebno je provjeriti da li su datumi ispravno uneseni (datum povratka ne može biti prije datuma polaska) i da li je unesena svrha putovanja.