Dashboard

Po ulasku u aplikaciju, otvara se nadzorna ploča.

U zaglavlju nadzorne ploče odabire se kalendarski pregled putnih naloga ili grafički prikaz putnih troškova.

U zaglavlju forme je brzi izbornik filtera:

  • Korisnik – administratori podataka, te administratori sustava imaju mogućnost odabira filtera korisnika. Ostali korisnici vide samo svoje troškove.
  • Status putnog naloga- u kojoj fazi procesa je putni nalog
dashboard- putni troškovi

Prikaz troškova je tablični ili grafički prikaz troškova, koje je moguće filtrirati prema svim željenim parametrima (datumima, korisnicima, mjestu troška itd.)